RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Aktualności

Aktualności

 
2018-01-05

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 PSZOK

Z dniem 3.01.2018 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym EPARTNER, Kowala 6 na prowadzenie tymczasowego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Umowa została zawarta na rok.


Regulamin w wersji.pdf

 

Załącznik do umowy ROŚ.7031.1.2018

 

Regulamin

Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Gminie Proszowice

 

  1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w Gminie Proszowice.
  2. GPSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00.
  3. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych selektywnie zebrane odpady komunalne (z wyłączeniem odpadów zmieszanych oraz odpadów budowlanych zawierających azbest) mogą dostarczać mieszkańcy Gminy Proszowice objęci gminnym systemem gospodarowania odpadów, tzn. którzy obowiązani są do uiszczania opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Odpady dostarczane samodzielnie przez mieszkańców Gminy Proszowice do GPSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.
  5. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w GPSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia, itp.
  6. Oddający odpady do GPSZOK są zobowiązani do umieszczania dostarczanych odpadów w pojemnikach lub w miejscach wskazanych przez pracownika obsługi pod jego nadzorem.
  7. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z wykazem poniżej przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy i Miasta Proszowice. Dodatkowo prowadzący GPSZOK może zażądać dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami.
  8. Określa się w pkt. 9 nin. Regulaminu limit jednorazowego przyjęcia (1x na miesiąc) niektórych rodzajów odpadów. Ilości przekraczające określony limit mogą być przyjęte w GPSZOK po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym GPSZOK.
  9. Selektywnie zebrane odpady komunalne przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Proszowice:

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Limit jednorazowego przyjęcia

1

Papier i tektura

20 01 01; 15 01 01

-

2

Metale

20 01 40

-

3

Tworzywa sztuczne

20 01 39; 16 01 19

-

4

Szkło

20 01 02

-

5

Odpady zielone i biodegradowalne

20 02 01

100 kg

6

Opakowania wielomateriałowe

20 01 99

-

7

zużyte opony

20 01 99; 16 01 03

10 szt

8

Przeterminowane leki i chemikalia

 

-

8.1

przeterminowane leki cytotoksyczne cytostatyczne,

20 01 31; 20 01 33

-

8.2

opakowania po chemikaliach (np. farbach, lakierach, klejach)

15 01 10*

-

8.3

opakowania po środkach ochrony roślin

20 01 19

-

8.4

świetlówki

20 01 33

-

8.5

rozpuszczalniki

20 01 13

-

8.6

oleje i tłuszcze

20 01 26

-

8.7

kwasy i alkalia

20 01 14

-

8.8

odczynniki fotograficzne

20 01 19

 

8.9

detergenty zawierające odpady niebezpieczne

20 01 29

-

9.

Zużyte baterie i akumulatory

20 01 34, 20 01 33*

-

10.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

20 03 07

350 kg

11.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

20 01 35

-

11.1

urządzenia zawierające freony

20 01 23

-

11.2

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 21

-

12.

Popiół z palenisk domowych

20 01 99

350 kg

13.

Odpady budowlane i remontowe wyodrębnione z odpadów komunalnych (z wyjątkiem odpadów zawierających azbest)

 

 

 

200 kg

 

 

 

 

 

 

 

13.1

szkło budowlane z demontażu okien

17 02 21

13.2

odpady ceramiczne

10 12 08,

13.3

odpady ze styropianu

17 09 04

13.4

folia budowlana

17 01 82

13.5

drewno zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z rozbiórki

20 01 37

13.6

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

17 01 01

 

13.7

Gruz ceglany

17 01 02

 

10. Każdorazowe przyjęcie odpadów do GPSZOK rejestrowane jest w rejestrze przyjęcia odpadów zawierającym datę, nazwisko i imię oraz adres dostarczającego odpady, określenie ilości i rodzaju odpadów oraz podpis dostarczającego.

11. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

12. Prowadzący GPSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

 

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI