RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi > Przydatne wiadomości

Przydatne wiadomości

 
2017-05-30

Słownik pojęć z zakresu gospodarki odpadami

 

SŁOWNICZEK POJĘĆ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
 
1. Harmonogram odbioru odpadów – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych, w tym segregowanych, sporządzany i dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego te odpady.
 
2. Odpady ulegające biodegradacji – to odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz pochodzenia roślinnego tj. liście, chwasty, trawa, pędy i gałęzie oraz wióry, trociny.
 
3. Odpady budowlane – gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.
 
4. Odpady niebezpieczne – oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy. Rozumie się przez to opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. po środkach ochrony roślin, farbach i rozpuszczalnikach, olejach samochodowych, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.
 
5. Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.
Odpady wielkogabarytowe można również samodzielnie dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z Regulaminem.
 
UWAGA:
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, folie ogrodowe.
Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie utylizowane są oddzielnie od odpadów domowych i wielkogabarytowych. Tak więc, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oddzielna zbiórka). Ten sprzęt można oddać do GPSZOK lub do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt, na zasadzie jeden za jeden, przy czym sprzęt musi być tego samego rodzaju.
 
6. Odpady wielomateriałowe – są to kartony i tektury pokryte folią aluminiową po sokach, napojach, mleku itp.
 
7. Pojemnik na odpady komunalne – rozumie się przez to pojemnik do zbierania odpadów komunalnych, w tym także worek.
 
8. Przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
9. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) – rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę miejsce przyjmowania i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie. W naszej Gminie Punkt ten znajduje się w Kowali 6.
 
10. Szkło odpadowe przeznaczone do segregacji selektywnej – są to opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez części metalowych, takie jak: wszelkiego typu butelki po napojach oraz słoiki po produktach spożywczych. Do opakowań szklanych nie zalicza się: szkła kuchennego jak porcelana (talerze, półmiski itp.), szklanki, kubki, filiżanki itp. oraz szyb okiennych czy drzwiowych.
 
11. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 
12. Zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.
 
13. Zabudowa wielorodzinna – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne np. bloki mieszkalne, nie odpowiadająca definicji zabudowy jednorodzinnej. W szczególności, to budynek mieszkalny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią rekreacją przydomową.

 

 
Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI