RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Wybory > Wybory uzupełniające

Wybory uzupełniające

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie wyniki wyborów uzupełniających do RM w Proszowicach

WYNIKI

1. Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej (wersja.pdf)

2. Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej (wersja.pdf)

3. Zestawienie (wersja.pdf)


 

Grafika wybory uzupełniające

Z A R Z Ą D Z E N I E

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach

 

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) w związku
z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Proszowicach w okręgu wyborczym nr 15.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 7 lutego 2016 roku.

§ 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Proszowice i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

                                             Wojewoda Małopolski

                                            (-) Jerzy Miller


UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego


 

Informacja

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Bobinie

 zawiadamia,

że w dniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej  w Proszowicach zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 roku, pracę w  w siedzibie komisji rozpocznie o godz. 6.00.

 

           Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 8 w Bobinie

 

Maciej Duraj

 


 

Załącznik do zarządzenia (Nr poz. Rej. 447/15)

Wojewody Małopolskiego

z dnia 16 listopada 2015 roku

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

Data wykonania

czynności wyborczej *)

 Treść czynności

do 19 listopada 2015 r.

- opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Proszowice

do 29 listopada 2015 r.

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie o utworzeniu komitetu wyborczego

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice o okręgu wyborczym nr 15, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach

do 9 grudnia 2015 r.

- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Krakowie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach

do 14 grudnia 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Proszowicach

do 29 grudnia 2015 roku

do godz. 24.00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach list kandydatów na radnego

do 8 stycznia 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice o numerze i granicach obwodu głosowania nr 8 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8

- zgłaszanie do Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8

do 17 stycznia 2016 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Proszowicach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego

- sporządzenie spisu wyborców

- przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 23 stycznia 2016 r.

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do 26 stycznia 2016 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 29 stycznia 2016 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

5 lutego 2016 r. godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

6 lutego 2016 r.

- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 spisu wyborców

7 lutego 2016 r.

godz. 7.00 - 21.00

- głosowanie

 

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529,z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.


 INFORMACJE

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w PROSZOWICACH z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie terminu, miejscu zasadach losowania numerów dla list kandydatów komitetów, które zarejestrowały swoje listy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach, zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 roku.

INFORMACJA Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia7 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 8 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowych Komisji Wyborczej Nr 8

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach z dnia 21 2015 roku o miejscu i terminie dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Proszowicach w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 7 lutego 2016r.

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach (wersja.pdf)

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 17 listopada 2015 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach, zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 roku (wersja.pdf)

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 17 Listopada 2015 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach, zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 roku (wersja.pdf)

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 15 i jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Proszowicach, zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 roku (wersja.pdf)

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach z dnia 21 2015 roku o miejscu i terminie dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Proszowicach w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 7 lutego 2016 r. (wersja.pdf)

Informacja o wyborach uzupełniających do organów jednostek samorządu terytorialnego w gminach niebędących miastami na prawach powiatu (wersja.pdf)

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia7 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicach obwodu głosowania Nr 8 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowych Komisji Wyborczej Nr 8 (wersja.pdf)

Obwieszczenie MKW w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do RM w Proszowicach w wyborach uzupełniających do RM w Proszowicach na dzień 7 lutego 2016 r. (wersja.pdf)

Uchwała nr 5/2016 MKW w Proszowicach z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Bobinie (wersja.pdf)


 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Lista poparcia (wersja.doc)
2. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych (wersja.doc)
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (wersja.doc)
4. Zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej (wersja.pdf)
5. Zgłoszenie kandydata do komisji terytorialnej (wersja.pdf)

Zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców – wpisanych do stałego rejestru wyborców Gminy Proszowice

 

Wprowadził: Damian Król
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI