RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi > Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów

 
2019-08-29

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres wrzesień - grudzień 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - sierpień 2019 r.

2019-08-29 (10:23:15)

Uwaga mieszkańcy ulicy 3 Maja!!! Od września 2019 r. zmienia się harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Państwa ulicy.


Bobin

Bobin - bloki

Ciborowice

Czajęczyce

Gniazdowice

Górka Stogniowska

Jakubowice

Jakubowice - bloki

Jazdowiczki

Kadzice

Klimontów

Koczanów

Koczanów - bloki

Kościelec

Kościelec - bloki

Kowala

Łaganów

Makocice

 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mysławczyce

Opatkowice

Opatkowice - bloki

Ostrów

Piekary

Posiłów

Przezwody

Stogniowice

Szczytniki

Szczytniki Kolonia

Szklana

Teresin

Więckowice

Wolwanowice

Żębocin

Proszowice
- cz. północna

Proszowice
- cz. południowa

Proszowice
- ul. 3 Maja

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

BOBIN

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

3.09.2019

4.09.2019

14.09.2019

29.10.2019

1.10.2019

2.10.2019

12.10.2019

5.11.2019

6.11.2019

9.11.2019

3.12.2019

4.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

BOBIN bloki

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

3.09.2019

17.09.2019

4.09.2019

14.09.2019

29.10.2019

1.10.2019

15.10.2019

29.10.2019

2.10.2019

12.10.2019

5.11.2019

22.11.2019

6.11.2019

9.11.2019

3.12.2019

20.12.2019

4.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

CIBOROWICE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

13.09.2019

2.09.2019

28.09.2019

30.10.2019

11.10.2019

7.10.2019

26.10.2019

8.11.2019

4.11.2019

23.11.2019

13.12.2019

2.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

CZAJĘCZYCE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

3.09.2019

4.09.2019

14.09.2019

29.10.2019

1.10.2019

2.10.2019

12.10.2019

5.11.2019

6.11.2019

9.11.2019

3.12.2019

4.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GNIAZDOWICE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

16.09.2019

24.09.2019

21.09.2019

12.11.2019

21.10.2019

22.10.2019

19.10.2019

18.11.2019

26.11.2019

16.11.2019

16.12.2019

24.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GÓRKA STOGNIOWSKA

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

10.09.2019

26.09.2019

7.09.2019

29.11.2019

8.10.2019

24.10.2019

5.10.2019

12.11.2019

28.11.2019

2.11.2019

10.12.2019

31.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

JAKUBOWICE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

10.09.2019

26.09.2019

7.09.2019

29.11.2019

8.10.2019

24.10.2019

5.10.2019

12.11.2019

28.11.2019

2.11.2019

10.12.2019

31.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

JAKUBOWICE bloki

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

10.09.2019

24.09.2019

26.09.2019

7.09.2019

29.11.2019

8.10.2019

22.10.2019

24.10.2019

5.10.2019

12.11.2019

26.11.2019

28.11.2019

2.11.2019

10.12.2019

27.12.2019

31.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

JAZDOWICZKI

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

16.09.2019

24.09.2019

21.09.2019

12.11.2019

21.10.2019

22.10.2019

19.10.2019

18.11.2019

26.11.2019

16.11.2019

16.12.2019

24.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

KADZICE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

5.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

26.11.2019

3.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

7.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

5.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

KLIMONTÓW

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

25.09.2019

24.09.2019

14.09.2019

 

30.11.2019

23.10.2019

22.10.2019

12.10.2019

27.11.2019

26.11.2019

9.11.2019

30.12.2019

24.12.2019

14.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOCZANÓW

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

3.09.2019

4.09.2019

14.09.2019

29.10.2019

1.10.2019

2.10.2019

12.10.2019

5.11.2019

6.11.2019

9.11.2019

3.12.2019

4.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOCZANÓW bloki

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

3.09.2019

17.09.2019

4.09.2019

14.09.2019

29.10.2019

1.10.2019

15.10.2019

29.10.2019

2.10.2019

12.10.2019

5.11.2019

22.11.2019

6.11.2019

9.11.2019

3.12.2019

20.12.2019

4.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOŚCIELEC

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

13.09.2019

2.09.2019

28.09.2019

30.10.2019

11.10.2019

7.10.2019

26.10.2019

8.11.2019

4.11.2019

23.11.2019

13.12.2019

2.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOŚCIELEC bloki

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

13.09.2019

27.09.2019

2.09.2019

28.09.2019

30.10.2019

11.10.2019

25.10.2019

7.10.2019

26.10.2019

8.11.2019

26.11.2019

4.11.2019

23.11.2019

13.12.2019

27.12.2019

2.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOWALA

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

6.09.2019

23.09.2019

28.09.2019

19.11.2019

4.10.2019

28.10.2019

26.10.2019

31.10.2019

25.11.2019

23.11.2019

6.12.2019

23.12.2019

28.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ŁAGANÓW

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

6.09.2019

23.09.2019

28.09.2019

19.11.2019

4.10.2019

28.10.2019

26.10.2019

31.10.2019

25.11.2019

23.11.2019

6.12.2019

23.12.2019

28.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

MAKOCICE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

5.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

26.11.2019

3.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

7.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

5.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

MYSŁAWCZYCE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

3.09.2019

4.09.2019

14.09.2019

29.10.2019

1.10.2019

2.10.2019

12.10.2019

5.11.2019

6.11.2019

9.11.2019

3.12.2019

4.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

OPATKOWICE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

16.09.2019

24.09.2019

21.09.2019

12.11.2019

21.10.2019

22.10.2019

19.10.2019

18.11.2019

26.11.2019

16.11.2019

16.12.2019

24.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

OPATKOWICE bloki

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

3.09.2019

16.09.2019

24.09.2019

21.09.2019

12.11.2019

1.10.2019

21.10.2019

22.10.2019

19.10.2019

5.11.2019

18.11.2019

26.11.2019

16.11.2019

3.12.2019

16.12.2019

24.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

OSTRÓW

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

5.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

26.11.2019

3.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

7.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

5.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PIEKARY

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

3.09.2019

4.09.2019

14.09.2019

29.10.2019

1.10.2019

2.10.2019

12.10.2019

5.11.2019

6.11.2019

9.11.2019

3.12.2019

4.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

POSIŁÓW

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

13.09.2019

2.09.2019

28.09.2019

30.10.2019

11.10.2019

7.10.2019

26.10.2019

8.11.2019

4.11.2019

23.11.2019

13.12.2019

2.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PRZEZWODY

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

13.09.2019

2.09.2019

28.09.2019

30.10.2019

11.10.2019

7.10.2019

26.10.2019

8.11.2019

4.11.2019

23.11.2019

13.12.2019

2.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

STOGNIOWICE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

10.09.2019

26.09.2019

7.09.2019

29.11.2019

8.10.2019

24.10.2019

5.10.2019

12.11.2019

28.11.2019

2.11.2019

10.12.2019

31.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

SZCZYTNIKI

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

5.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

26.11.2019

3.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

7.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

5.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

SZCZYTNIKI KOLONIA

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

5.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

26.11.2019

3.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

7.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

5.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

SZKLANA

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

16.09.2019

24.09.2019

21.09.2019

12.11.2019

21.10.2019

22.10.2019

19.10.2019

18.11.2019

26.11.2019

16.11.2019

16.12.2019

24.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

TERESIN

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

13.09.2019

2.09.2019

28.09.2019

30.10.2019

11.10.2019

7.10.2019

26.10.2019

8.11.2019

4.11.2019

23.11.2019

13.12.2019

2.12.2019

21.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

WIĘCKOWICE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

6.09.2019

23.09.2019

28.09.2019

19.11.2019

4.10.2019

28.10.2019

26.10.2019

31.10.2019

25.11.2019

23.11.2019

6.12.2019

23.12.2019

28.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

WOLWANOWICE

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

3.09.2019

4.09.2019

14.09.2019

29.10.2019

1.10.2019

2.10.2019

12.10.2019

5.11.2019

6.11.2019

9.11.2019

3.12.2019

4.12.2019

7.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ŻĘBOCIN

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

6.09.2019

23.09.2019

28.09.2019

19.11.2019

4.10.2019

28.10.2019

26.10.2019

31.10.2019

25.11.2019

23.11.2019

6.12.2019

23.12.2019

28.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PROSZOWICE cz. północna

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

BIO

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

5.09.2019

19.09.2019

23.09.2019

4.09.2019

18.09.2019

2.09.2019

19.11.2019

3.10.2019

17.10.2019

31.10.2019

28.10.2019

2.10.2019

16.10.2019

30.10.2019

7.10.2019

14.11.2019

28.11.2019

25.11.2019

13.11.2019

4.11.2019

12.12.2019

30.12.2019

23.12.2019

11.12.2019

2.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PROSZOWICE cz. południowa

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

BIO

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

12.09.2019

26.09.2019

19.09.2019

11.09.2019

25.09.2019

16.09.2019

5.12.2019

10.10.2019

24.10.2019

14.10.2019

9.10.2019

23.10.2019

21.10.2019

7.11.2019

21.11.2019

16.11.2019

27.11.2019

18.11.2019

5.12.2019

19.12.2019

9.12.2019

31.12.2019

16.12.2019

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PROSZOWICE ul. 3 MAJA

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

BIO

Popiół

Odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

13.09.2019

27.09.2019

7.09.2019

4.09.2019

18.09.2019

nr nieparzyste domów:
2.09.2019

nr parzyste domów:
16.09.2019

nr nieparzyste domów:

19.11.2019

nr parzyste domów:

05.12.2019

11.10.2019

25.10.2019

5.10.2019

2.10.2019

16.10.2019

30.10.2019

nr nieparzyste domów:
7.10.2019

nr parzyste domów:
21.10.2019

8.11.2019

22.11.2019

2.11.2019

13.11.2019

nr nieparzyste domów:
4.11.2019

nr parzyste domów:
18.11.2019

6.12.2019

20.12.2019

14.12.2019

11.12.2019

nr nieparzyste domów:
2.12.2019

nr parzyste domów:
16.12.2019

Proszowice bloki w każdy wtorek i piątek tygodnia, termin odbioru wielkogabarytów i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 19.12.2019r. 

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI