RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Wybory > Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

 
2018-08-22

Uchwała Nr LV/467/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r.

 UCHWAŁA NR LV/467/2018

RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawieart. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754 z późn. zm.) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Proszowicach, Rady Powiatu Proszowickiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 14 w Proszowicach, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Mikołaja Kopernika nr 13 w Proszowicach.

2. Odrębny obwód głosowania o którym mowa w ust.1 obejmuje obszar jednostki będącej siedzibą obwodowej komisji wyborczej i wyborców przebywających w jednostce w dniu wyborów i ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie Proszowice.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie i Wojewodzie Małopolskiemu.

3. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, a także poprzez zamieszczenie jej treści w BIP Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach

mgr Krzysztof Wojtusik

Uzasadnienie

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach (szpitalu) następuje z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Konieczność podjęcia każdorazowo uchwały o utworzeniu obwodu w szpitalu dla przeprowadzenia głosowania wynika z faktu, iż odrębne obwody głosowania nie mają charakteru stałego, a utworzenie odrębnego obwodu w szpitalu jest uzależnione od spełnienia ustawowo określonego w kodeksie wyborczym warunku przebywania w szpitalu co najmniej 15 wyborców. Na podstawie uzyskanych informacji w/w placówce w dniu 21 października 2018 r. tj. dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyboru wójta będzie przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie Proszowice, na terenie której położona jest dana jednostka.

Biorąc po uwagę zapewnienie pełnego uczestnictwa w wyborach wszystkich uprawnionych do głosowania, proponuje się utworzenie obwodu głosowania dla pacjentów przebywających w szpitalu w Proszowicach i ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie Proszowice.

Podjęcie uchwały w terminie do 16 września 2018 r. wynika z Kalendarza Wyborczego, stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI