RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Rada Miejska > Aktualności RM

Aktualności RM

 
2016-07-20

Posiedzenie Komisji Wspólnej.

 19 lipca 2016 roku Radni spotkali się na wspólnej komisji w celu omówienia projektów uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Proszowicach. Opiniowano następujące projekty uchwał:

  1. Zmiana budżetu Gminy i Miasta Proszowice. Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o kwotę 20 276,49 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków budżetu, które przeznacza się na remonty bieżące Niepublicznego Gimnazjum w Ostrowie oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy. Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń w szkole  oraz z odszkodowania za zniszczone drzewo przy ul. 3 Maja. Skarbnik Aneta Lipowiecka poinformowała Radnych, że sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 przedstawione zostanie na Sesji w miesiącu wrześniu.
  2. Zmienione zostaną zasady przysługiwania diet sołtysom i przewodniczącym Rad Osiedlowych. Począwszy od miesiąca lipca do końca roku będą oni otrzymywać zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 300,00 zł, stanowiącą rekompensatę poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań wynikających ze statutu sołectwa lub osiedla, udział w sesjach Rady Miejskiej oraz w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez  Burmistrza. Inkaso od podatku pozostaje bez zmian. Projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię radnych i przedstawicieli Rady Sołtysów.  
  3. Sprzedaży działki przy ul. Leśnej w Proszowicach. Wyrażono zgodę na sprzedaż siedmiu małych działek gminnych połączonych w jedną całość  pomiędzy budynkiem wielorodzinnym, a TBS (w miejscu pierwotnie planowanej obwodnicy miasta).
  4. Przyjęcie darowizny na rzecz Gminy działki Nr 1486 w celu poszerzenia wjazdu na ul. Św. Trójcy z ul. Wiślanej.
  5. Nabycie w formie darowizny udziałów w działce Nr 1032 przy ul. Królewskiej w celu jej uporządkowania i uregulowania spraw własnościowych.
  6. Darowizny na rzecz Powiatu części działki przy ul. Kolejowej służącej uregulowaniu granicy z działką, na której realizowana jest budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  7. Zamiany nieruchomości przy obwodnicy w Proszowicach na działkę w Klimontowie. Zamiana działek, o takiej samej wartości, konieczna jest do realizacji inwestycji budowy kanału deszczowego DN 600 w Opatkowicach i Klimontowie. 
  8. Wydzierżawienia na okres do 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice. Nieruchomość przy ul. Kolejowej przeznaczona jest na przystanek BUS.  Był najdłużej dyskutowany projekt uchwały, ponieważ w dniu posiedzenia komisji wpłynęło do Rady pismo z ofertą wydzierżawienia tej działki za większą kwotę. Po wnikliwej analizie projekt uchwały zyskał ostatecznie akceptację radnych, jednak z uwagi na otrzymaną propozycję Radni wystąpili do Burmistrza z wnioskiem obligującym go do ogłoszenia przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku (wtedy kończy się umowa z innym dzierżawcą i można będzie bardziej korzystnie dla Gminy zagospodarować i wydzierżawić teren dla przystanku BUSów).
  9. Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Parkowej 10. Obiekt Krytej Pływalni oraz obiekt Sportowo-Rehabilitacyjny z przynależnymi działkami przekazany zostanie w dzierżawę spółce MOSiR, a miesięczny czynsz dla Gminy wyniesie 10 843,84 zł.
  10. Dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2016 r. Dotacja WFOŚiGW w Krakowie wynosi dla Proszowic 115 190,00 zł, tj. 32% kosztów kwalifikowanych. W budżecie Gminy i Miasta Proszowice na dofinansowanie zaplanowano 15 000 zł, tj. 4,16% kosztów kwalifikowanych. I tak np. w przypadku modernizacji kotłowni na gazową przy nakładach jednostkowych 15 000 zł, dofinansowanie wynosi 4 800,00 zł plus 624,00 zł.

Na wniosek Burmistrza wprowadzono dwa projekty uchwał nawiązujące do inwestycji z pkt. 7, w sprawie nabycia na rzecz Gminy darowizny działki Nr 509/4 w Klimontowie oraz działki Nr 470/1 również w Klimontowie.

Omawiano sprawę naprawy drogi Ostrów-Kamieńczyce. Zdania na ten temat są podzielone. Jest to droga na granicy z powiatem kazimierskim, a korzystający z niej mieszkańcy wożą swoje dzieci do szkół w innych gminach. Ustalono, iż naprawa obejmie jedynie wyrównanie drogi bez wykonania nawierzchni asfaltowej.

Ostatnim punktem posiedzenia było szczegółowe zapoznanie się z organizacja ruchu w mieście podczas Światowych Dni Młodzieży w terminie 25 – 31 lipca br. oraz informacja na temat uroczystości nadania nazwy dla ronda Rzeczpospolitej Partyzanckiej 44 w dniu 28 lipca. W tym dniu odbędzie się również III Marsz Rzeczpospolitej Partyzanckiej 44.

Przewodniczący Rady Miejskie - Krzysztof Wojtusik
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI