RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi > Przydatne wiadomości

Przydatne wiadomości

 
2016-02-17

Zasady zbierania odpadów komunalnych

  Odpady budowlane  i  rozbiórkowe  wyodrębnione  z  odpadów  komunalnych  tj.  w  ramach  samodzielnie  prowadzonych
przez mieszkańców  remontów i nie zawierające odpadów niebezpiecznych  odbierane będą  jako  odpłatna usługa dodatkowa
w cenie 30,00 zł.  Opłata  obejmuje podstawienie worka typu big-bag na okres 5 dni, odebranie i zagospodarowanie odpadów
( w ilości do 1 tony).  Usługę należy zgłosić  do Urzędu Gminy w Proszowicach  na  formularzu dostępnym  m.in.  na  stronie
internetowej www.proszowice.pl.  Odpady  te  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  można również  za  odpłatnością  oddać  do
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (GPSZOK ).

Do odpadów budowlanych  zalicza się:  gruz ceglany  i  betonowy,  elementy ceramiki  (płytki, armatura sanitarna ), instalacje
metalowe  i winidurowe  ( wanny,  armatura,  przewody wodociągowe i  kanalizacyjne ),  odpady  z drewna,  szkła  i  tworzyw
sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria), złom, stal zbrojeniowa, gleba i grunt z wykopów, odpady ze styropianu,
folię  budowlaną.  Z  powstałych  w wyniku  remontu odpadów  budowlanych  należy wydzielić  odpady  zawierające:  azbest,
smoły i produkty smołowe np. papę, wełnę mineralną – odpady te wymagają specjalnej technologii unieszkodliwiania.
GPSZOK - Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można nieodpłatnie, samodzielnie dostarczyć
selektywnie  zebrane odpady komunalne:  papier, tektura,  metale, tworzywa sztuczne, szkło ( z wyjątkiem szkła budowlanego
np. z okien),  opakowania  wielomateriałowe,  zużyty  sprzęt elektryczny  i  elektroniczny,  odpady zielone i  biodegradowalne
jednorazowo  do 100 kg.  zużyte opony ( z wyjątkiem opon z urządzeń przeznaczonych do działalności gospodarczej np. opon
z  ciągników rolniczych,  samochodów  ciężarowych, przyczep) jednorazowo - 10 szt. meble i inne odpady wielkogabarytowe
– jednorazowo 350 kg. popiół z palenisk domowych - jednorazowo 350 kg.

GPSZOK dla mieszkańców Gminy Proszowice,,EPARTNER" s.c. Maciej Lipowiecki, Leszek Jacek Lipowiecki
32-100 Proszowice, Kowala 6 tel. 602 105 348. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
oraz w soboty od 8.00 do 13.00.


Przeterminowane leki można wrzucić do specjalistycznych pojemników w aptekach: "SŁONECZNA" ul. Kopernika 4, "APTEKA POD ANIOŁAMI" ul. 3 Maja 5.

 

- selekty.jpg

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki zabronione jest mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów
a w odpadach zmieszanych nie mogą znajdować się odpady podlegające selektywnej zbiórce.
Worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na:
papier – kolor niebieski, tworzywa sztuczne – kolor żółty, szkło – kolor zielony,
przeznaczone są wyłącznie do zbierania odpadów selektywnych.
Zabrania się zbierania w nich odpadów innych niż te na które są przeznaczone.

OGÓLNE ZASADY
Zabrania się wrzucania do pojemników i worków z innymi odpadami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych,
odpadów zielonych oraz popiołu z palenisk domowych.
Informujemy że będą prowadzone kontrole dotyczące zgodnego z regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy i Miasta Proszowice sposobu zbierania i segregowania odpadów.
Niezgodne z regulaminem zbieranie odpadów podlega karze grzywny.

INTERWENCJE:
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać
w terminie 2 dni od daty zdarzenia do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice,
pisemnie, telefonicznie, elektronicznie.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji
oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami określone są w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
oraz w uchwałach Rady Miejskiej w Proszowicach – dostępne na stronie internetowej www.proszowice.pl
w zakładce,,Nowy System Gospodarowania Odpadami"

 

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI