RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Rada Miejska > Aktualności RM

Aktualności RM

 
2017-10-24

Posiedzenie wspólne połączonych Komisji Rady Miejskiej - 23.10.2017

 Komisja

Porządek obrad zakładał przede wszystkim omówienie projektów uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej, sprawy bieżące oraz wolne wnioski. Zanim to jednak nastąpiło radni zapoznali się z korespondencją, jaka wpłynęła do Biura Rady w okresie międzysesyjnym.

W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Grzegorz Cichy, Zastępca Burmistrza Iwona Latowska i pełniący obowiązki Prezesa Spółki Ek-Rol Wojciech Rzadkowski. Korzystając z tej okazji, pierwszą część posiedzenia komisji zdominowały sprawy funkcjonowania Spółki Ek-Rol, a właściwie jej przyszłości. Dyskusja dotyczyła wykupu przez Gminę Proszowice 34% udziałów od firmy Tarel i ewentualnej sprzedaży posiadanych przez Ek-Rol udziałów w firmie Hortino. Radni rozważali wszystkie argumenty  za i przeciw. Ostatecznie ustalono, iż z uwagi na złożoność problemu, temu zagadnieniu poświęcone zostanie osobne posiedzenie komisji. Dodatkowo Burmistrz zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Spółki Tarel, którzy zapoznają się z wnioskami Rady Miejskiej.

 

Opiniowane przez Radnych projekty uchwał dotyczyły:

 1. Zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2017, które omówiła Skarbnik Aneta Lipowiecka.  
 2. Emisji obligacji. Projekt uchwały dotyczy korekty wykupu obligacji w roku 2025 zamiast w 2026. Projekt omówiła Skarbnik Aneta Lipowiecka. 
 3. Pakiet 9 projektów uchwał dotyczących oświaty omówiła Zastępca Burmistrza Iwona Latowska. Pierwsze cztery dotyczyły przekształcenia dotychczasowych szkół sześcioletnich w ośmioletnie, tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej w Szczytnikach, Szkoły Podstawowej w Żębocinie i Szkoły Podstwowej w Ostrowie. Kolejne dwie dotyczyły przekształcenia Zespołów Szkół w Klimontowie i Kościelcu w ośmioletnie szkoły podstawowe. Ostatnie trzy projekty dotyczyły zakończenia działalności gimnazjów w Proszowicach, Kościelcu i Klimontowie.
 4. Omawiano projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie pomocy finansowej i podpisanie Aneksu Nr 2 do Umowy-porozumienia z ZDW dotyczącego wspólnego przygotowania do realizacji zadania pn. „Obwodnica Proszowic – Etap II”. Przedmiotowa Umowa i Aneks Nr 1 zostały podpisane w roku ubiegłym, jednak bez konieczności podjęcia uchwały. W przypadku Aneksu Nr 2 taka uchwała jest konieczna.  Kwota współfinansowania (w podziale 50/50) wynosi 27 638,10 zł.
 5. Projekt uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej i podpisanie umowy pomiędzy Gminą Proszowice, a Powiatem Proszowickim dot. współfinansowania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286K w Kościelcu. Kwota 12 888,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie robót dodatkowych przy budowie chodnika i miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej w Kościelcu.
 6. Projekt uchwały dot. porozumienia z Powiatem Proszowickim w spr. zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż windy zewnętrznej i urządzenie ciągów pieszych i parkingu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu GiM Proszowice i Starostwa Powiatowego Proszowicach”. Zadanie zostanie sfinansowane w proporcjach 65% Gmina Proszowice, 35% Powiat Proszowicki. Istnieje możliwość dofinansowania zadania z funduszu PFRON.
 7. Projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości składającej się z działek nr ew 83/4, 83/5 położonych w Stogniowicach oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Żębocinie na dalszy okres jednego roku.
 8. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na dalszy okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice zawierał 27 pozycji. Z uwagi na wysokość stawek i zaniedbane nieruchomości ustalono uporządkowanie tych spraw w ciągu najbliższego miesiąca. Akceptację zyskały jedynie poz. 7 do 23, które dotyczą dzierżawy przydomowych ogródków w Klimontowie (Szreniawie) i tylko one znajdą się w projekcie uchwały z propozycją dzierżawy na 10 lat.
 9. Kierownik Małgorzata Kwiatkowska omówiła projekty uchwał dotyczących sposobu i zakresu usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Proszowice.
 10. Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Rady Miejskiej o uznanie skargi na działania Burmistrza za bezzasadną i podjęcie stosownej uchwały.
 11. Ostatnia z omawianych uchwał dotyczyła zgody na przystąpienie Gminy Proszowice do projektu: PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wojtusik

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI