RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi > Zmiana wysokości stawki

Zmiana wysokości stawki

 

Grafika kosza na śmieci

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2020.1439) Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zawiadamia, iż Uchwałą Nr XXVII/223/2020 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 grudnia 2020 roku (Dz.Urz.Woj.Mał. z dnia 16 grudnia 2020r. poz. 8308) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zostały zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Proszowice obowiązują od 1 stycznia 2021 r. i wynoszą:

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenach wiejskich ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 34,00 zł dla nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych przez 1-4 osób oraz dla nieruchomości wielorodzinnych na obszarze wiejskim;
  • 33,00 zł dla nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych przez 5-7 osób;
  • 32,00 z ł dla nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych przez więcej niż 7 osób miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym opłata będzie mniejsza o przyjęte częściowe zwolnienie w wysokości 4 zł na osobę na miesiąc.

Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na obszarze miasta wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,33 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

Dla budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 180,00 zł rocznie.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu miesięcznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiekolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców, zmiana sposobu zbierania odpadów) lub kolejnej zmiany stawki.

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI