RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Gmina i Miasto > Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

 
2021-12-17

Informacja o wynikach konsultacji społecznych (BRP.0111.1.2021)

Herb Gminy Proszowice

Informacja o wynikach konsultacji społecznych których przedmiotem była zmiana granic sołectwa Łaganów oraz sołectwa Szklana wraz z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach w sprawie podziału sołectwa Łaganów i połączenia powstałego w wyniku podziału obszaru z sołectwem Szklana

1. Przedmiot konsultacji:

Konsultacjom poddany został projekt projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Łaganów i połączenia powstałego w wyniku podziału obszaru z sołectwem Szklana

2. Celem konsultacji:

Celem konsultacji jest zebranie zgłoszeń, uwag i opinii pełnoletnich mieszkańców gminy Proszowice, posiadających czynne prawo wyborcze, na temat proponowanej zmiany.

3. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w dniach od dnia 30 listopada 2021 r. do dnia 14 grudnia 2021 r.

4. Przebieg konsultacji:

Informację o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały i formularzem konsultacyjnym zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej www.proszowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Proszowice, https://konsultacje.proszowice.pl/.

5. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania zgłoszeń przez imienne wyrażenie opinii lub złożenie uwag do projektu uchwały - pisemnie na formularzu konsultacyjnym a następnie jego przekazanie w formie elektronicznej lub tradycyjnej poprzez:

1) przesłanie skanu formularza konsultacyjnego na adres um@proszowice.pl podając temat wiadomości „Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany granic sołectwa Łaganów oraz sołectwa Szklana”

2) złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice
ul. 3 Maja 72, w godzinach pracy Urzędu - poniedziałek-piątek 7.30-15.30,

3) przesłanie drogą pocztową na adres Urząd Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu, a nie data nadania w Urzędzie pocztowym).

4) na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Proszowice, https://konsultacje.proszowice.pl/.

6. Wyniki konsultacji:

W trakcie trwania konsultacji zgłoszono następujące uwagi, opinie i wnioski co do treści przedłożonego do konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Łaganów i połączenia powstałego w wyniku podziału obszaru z sołectwem Szklana:

1) Pan D.K. z Proszowic, w dniu 14.12.2021 r. złożył wniosek o ujednolicenie nazw w powołanym projekcie uchwały oraz zarządzeniu w sprawie konsultacji. W pozostałym zakresie bez uwag.

7. Ogłoszenie Informacji o wynikach konsultacji społecznych:

1) Informacja niniejsza zostanie zamieszczona:

a) na stronie internetowej Gminy Proszowice www.proszowice.pl, w zakładce Konsultacje społeczne,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Proszowice,

c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice

d) na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Proszowice, https://konsultacje.proszowice.pl/.

e) w prasie lokalnej,

2) przedstawiona Radzie Miejskiej w Proszowicach, na najbliższej sesji, przypadającej po terminie zakończenia konsultacji.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Grzegorz Cichy

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI