RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych

 

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim

W dniu 12.06.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie nr RPMP.04.03.02-12-0335/16-00XVII/83/FE/17 o dofinansowanie Projektu: Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Pooddziałanie 4.3.2 Głeboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie pomiędzy

Zarządem Województwa Małopolskiego, zwanym dalej „Instytucja Zarządzająca RPO WM”

reprezentowanym przez

Pana Stanisława Sarysa – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

Pana Grzegorza Lipca – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego

a

Związkiem Międzygminnym d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach reprezentowanym przez:

Panią Sabinę Miernik - Prezesa Zarządu Związku

przy kontrasygnacie Pani Anety Lipowieckiej – Głównej Księgowej Związku.

 

W dniu 25 kwietnia 2017r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy:

Związkiem Międzygminnym d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach reprezentowanym przez:

Panią Sabinę Miernik - Prezesa Zarządu Związku

przy kontrasygnacie Pani Anety Lipowieckiej – Głównej Księgowej Związku

a

Gminą Drwinia, zwanym Partnerem nr 1,

Gmina Koniusza, zwanym Partnerem nr 2,

Gmina Książ Wielki, zwanym Partnerem nr 3,

Gmina i Miasto Nowe Brzesko, zwanym Partnerem nr 4,

Gmina Pałecznica, zwanym Partnerem nr 5,

Gminą i Miasto Proszowice, zwanym Partnerem nr 6,

Gmina Racławice, zwanym Partnerem nr 7,

Gmina Radziemice, zwanym Partnerem nr 8.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 14 023 149,83 zł

Dofinansowanie projektu wyniosło: 8 200 930,63 zł

 

Dofinansowanie projektu przeznaczone dla Gminy Proszowice wyniosło:

Żębocin = 316 311,95 zł

Klimontów = 903 041,32 zł

 

W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie Gmina Proszowice ma realizować dwie inwestycje:

1) Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Muzycznej w Żębocinie

2) Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie

 

Głównym celem społecznym projektu jest podniesienia efektywności energetycznej obiektów publicznych, w tym wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, jako elementu systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim.

 

Projekt realizuje następujące cele społeczne:

1. Wpływa pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego

2. Wpływa pozytywnie na zdrowie człowieka

3. Wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne

4. Wpływa na oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi

5. Ochrona zasobów naturalnych

W związku z podpisaniem umowy na zadanie pn. Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Pooddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 20.04.3018r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn.:

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Muzycznej w Żębocinie realizowana w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=3776

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje w/w zadania wybrana oferta złożona przez Firmę Budowlano – Handlowo – Usługową OPTIMUM, Władysław Rakoczy.

W dniu 26.10.2018r. odbył się odbiór prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=3532

Dofinansowanie projektu przeznaczone dla Gminy Proszowice wyniosło:

Żębocin = 316 311,95 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła:

Żębocin (kwota umowy z Wykonawcą) = 571 281,09 zł


W dniu 04.04.3019 r. został ogłoszony przetarg na kolejne zadanie pn.:

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Klimontowie realizowana w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020”

https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=40&dzialy=40&akcja=artykul&artykul=3776

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje w/w zadania wybrana oferta złożona przez P.I.B. „MONT -BUD” s.c. Wojciech Świątek, Marek Mach, ul. Na Ogrody 39, 32-087 Zielonki

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI