RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Aktualności

Aktualności

 
2020-06-23

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice

 Herb Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2020 przyjętych w Programie współpracy Gminy i Miasta Proszowice na rok 2020 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zadanie „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych w Gminie Proszowice”.

1. Sposób i termin zgłaszania Kandydatów.

Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem swoich przedstawicieli w pracach Komisji Konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia (do pobranie załącznik).

Formularz zgłoszenia z dopiskiem: „Komisja Konkursowa 2020”, proszę przesłać do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, lub wrzucić do urny znajdującej się w przedsionku wejścia do Urzędu, w terminie do 25 czerwca 2020 r.

2. Zadania członka Komisji Konkursowej.

Do zadań członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:

  • ocena merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonego w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
  • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi oferentami na podstawie oceny ofert;
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice

3. Wymagania w stosunku do kandydatów.

a) muszą być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej polskiej;

b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych oraz zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym

c) złożyli formularz zgłoszenia wraz z rekomendacją w terminie do 25 czerwca 2020 r.

d) w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego biorące udział w konkursie.

e) do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 i 695) dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Komisja ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice.

5. Zgłoszenie do pracy Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

6. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym poinformowane telefonicznie.

7. Udział w pracach Komisji jest bezpłatny.

8. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
mgr Grzegorz Cichy


Załącznik:
Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI