RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Wybory > Wybory parlamentarne 2015 > Dla wyborców

Dla wyborców

 

Informacja dla wyborców!

 

  1. Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek jest wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

  2. Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywał w dniu wyborów, jeżeli złoży w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice w terminie do dnia 20 października 2015 r. pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

  3. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy i Miasta  w terminie do dnia 23 października 2015 r. w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do obioru zaświadczenia można upoważnić inną osobę. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, bowiem w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

  4. Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 12 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

  5. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować za pośrednictwem pełnomocnika. W celu sporządzenia pełnomocnictwa, wyborca składa wniosek w terminie do dnia 16 października 2015 r. do wójta/burmistrza gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców.

  6. Wyborca, między 5 a 19 października 2015 r. może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis jest sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. Każdy może wnieść do burmistrza albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Druki wniosków o dopisanie do spisu wyborców, wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, udostępnienie spisu wyborców oraz zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego można pobrać i złożyć w pok. nr 36 Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, w godzinach pracy urzędu.


 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
Wprowadził: Damian Król
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI