RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Rada Miejska > Aktualności RM

Aktualności RM

 
2017-09-25

Posiedzenie wspólne połączonych Komisji Rady Miejskiej - 25.09.2017

 Komisja

W porządku obrad Komisji przewidziano przedstawienie informacji Prezesa Wodociągów Proszowickich, omówienie projektów uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej, sprawy bieżące oraz  wolne wnioski.

Prezes Waldemar Wołek zapewnił radnych, że technicznie firma Wodociągi Proszowickie funkcjonuje prawidłowo, choć stan sieci i urządzeń jest wielką niewiadomą. Podstawowe wymogi zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków są zapewnione. Największym problemem są straty wody, szczególnie dotkliwe były w styczniu 2017 roku. Ogólnie w tym roku firma poniosła straty z tego tytułu ok. 170 000 zł. Ograniczenie sprzedaży ze Stacji Uzdatniania Wody spowodowało większy zakup z Pałecznicy, pomimo nowego wyposażenie SUW, pozyskanego na Światowe Dni Młodzieży w roku 2016, co według Prezesa jest rozwiązaniem tymczasowym. Kupujemy więc drogą wodę zamiast produkować swoją, co powoduje, że kondycja finansowa firmy jest coraz słabsza. Winą za taki stan rzeczy Prezes obarcza Radę Miejską, ponieważ poprzednia taryfa została zatwierdzona ze stawkami w niewystarczającej wysokości. Radni byli jednak odmiennego zdania i zarzucili Zarządowi Spółki niegospodarność, więc otrzymali zaproszenie do siedziby firmy w celu zapoznania się z wszelką dokumentacją.

Poruszono również problem z funkcjonowaniem telefonu Pogotowia Wodociągowego, na który trudno się dodzwonić. Jest problem z odbiorem beczek asenizacyjnych w Oczyszczalni Ścieków, jak wyjaśnił Prezes, spowodowane to jest czyszczeniem urządzeń. Jednak jest to problem istotny ponieważ oczyszczalnia nie może przyjmować ścieków dowożonych samochodami w tak dużej ilości. Rozwiązaniem mógłby być punkt zlewny odległy od oczyszczalni, co umożliwiłoby właściwe napowietrzenie ścieków dopływających. Oczyszczalnia musi być zmodernizowana (przeznaczono na to ok. 2 000 000 zł z pozyskanych środków zewnętrznych) z jednoczesną rozbudową sieci kanalizacyjnej. W pierwszej kolejności, po skanalizowaniu całego miasta, rozbudowa obejmie Opatkowice ze względu na bliskość do oczyszczalni i zwartą zabudowę. Problemem jest również duży napływ wód opadowych, powodujący zaburzenie procesu oczyszczania.

Poruszono temat odwiertu głębinowego w Makocicach w celu pozyskania własnego źródła wody. Prace zakończono na głębokości 100 metrów i wody nie ma. Jest decyzja by wiercić głębiej do skutku, ale na to potrzeba uzyskania kolejnego zezwolenia, czyli pracę można będzie kontynuować za ok. 2 miesiące.

Reasumując by jak najszybciej opanować sytuację i zapobiec dalszym problemom, Prezes Wodociągów Proszowickich przedstawi Burmistrzowi plan działania do realizacji w najbliższym czasie, a Burmistrz po analizie przedstawi go Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

Szczegółowo omówiono propozycję przygotowania budżetu na rok 2018 w formie budżetu zadaniowego.  Rozważano zasadność wprowadzenia takiego rozwiązania, jednak ze względu na krótki czas (ok. 1,5 miesiąca), byłoby ono niewykonalne. Według radnych uchwalenie budżetu zadaniowego spowoduje przymus jego wykonania przez Burmistrza w 100 %, bez przekładania zadań na lata kolejne. Burmistrz zaproponował, by ze względu na ograniczony czas taką uchwałę podjąć, ale na rok 2019. Radni ustosunkowali się do propozycji p. Skarbnik o przygotowaniu uszczegółowionej wersji działu 600 (Transport i łączność: drogi publicznie powiatowe i gminne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) dla budżetu w wersji dotychczasowej.

Wniosek formalny z połączonego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej o wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad XLIV Sesji RM w dniu 26 września 2017 został jednomyślnie przegłosowany.

Opiniowane przez Radnych projekty uchwał dotyczyły:

  1. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Spółki MOSIR, które omówiła Skarbnik Aneta Lipowiecka,  
  2. Odmowy zatwierdzenia taryf na za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z powodu niewłaściwego terminu złożenia wniosku.
  3. Zgody na zbycie działki w Jazdowiczkach.
  4. Zgody na zbycie działki w Opatkowicach.
  5. Utworzenia mieszkania chronionego i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w takim mieszkaniu.
  6. Skargi na działania Burmistrza. Skargę uznano za zasadną.
  7. Rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Kazimierza Wielkiego dot. remontu sieci wodociągowej.

 

W sprawach bieżących i wolnych wnioskach rozpatrywano wniosek mieszkańca o obniżenie wynagrodzenia Burmistrzowi. Przygotowano dla wnioskującego odpowiedź w tej sprawie.

Materiały izolacyjne o wartości 50 000 zł, pozyskane w konkursie „Ciesz się ciszą” zostaną wykorzystane na docieplenie pomieszczeń Centrum Kultury i Wypoczynku w terminie do końca roku.

Poruszono problem wzajemnych rozliczeń robót wykonywanych przez Powiat Proszowicki we współpracy z Gminą Proszowice.

Na koniec sformułowano wniosek o komisyjny przegląd dróg wiejskich, zwłaszcza tych trudnych i wyznaczenie priorytetów do realizacji w pierwszej kolejności

Omówiono również korespondencję, jaka wpłynęła do Biura Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wojtusik

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI