RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Aktualności

Aktualności

 
2020-12-16

Ważne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę

 Źródło: pixabay.com

Zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę wynikają m. in. z obowiązku dostosowania do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dotyczą metod naliczania opłat, likwidacji częściowych zwolnień z opłat za odpady dla uprawnionych do posiadania karty dużej rodziny lub do korzystania z opieki społecznej, wysokości stawek, częściowego zwolnienia z opłaty dla właścicieli budynków jednorodzinnych za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, wzorów deklaracji, terminów uiszczania opłat).


Szanowni Mieszkańcy budynków wielorodzinnych na terenie miasta Proszowice

Od 1 stycznia 2021 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców i jedną stawkę opłaty podstawowej.

Dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Proszowice opłatę za gospodarowanie odpadami uzależniono od ilości zużytej wody.
Opłata ta stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomościoraz stawki opłaty podstawowej wynoszącej 11,33 zł za 1m3 zużytej wody.

Przy przyjętej stawce 11,33 zł/m3 i średnim zużyciu 3 m3 od osoby na miesiąc stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. ok. 34,00 zł od osoby na miesiąc.

Jest to metoda rekomendowana dla budynków wielorodzinnych, gdzie istnieje rotacja mieszkańców. W takim przypadku miesięczny odczyt zużycia wody jest wartością niepodważalną i pozwala na uniknięcie wątpliwości dotyczących ustalenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Administratorzy/Zarządcy nieruchomości wielolokalowych złożą nowe deklaracje z podaniem średniomiesięcznego zużycia wody za poprzedni kwartał.

Rozliczenie Właściciela/Najemcy mieszkania z Administratorem/Zarządcą zamiast jak do tej pory od osoby będzie oparte o indywidualne zużycie wody.

Opłata podwyższona będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy na danej nieruchomości odpady nie będą zbierane w sposób selektywny, określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Wynosić będzie dwukrotność opłaty podstawowej i jest rodzajem kary nakładanej decyzją administracyjną.

Zgodnie z przepisami art 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Wzrost kosztów funkcjonowania systemu wynika z czynników niezależnych od działań samorządu. Koszty te od dwóch lat uległy drastycznym podwyżkom co wynika m. in. z konieczności dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw i instalacji branży odpadowej do nowych przepisów (przepisy przeciwpożarowe, monitoring, zabezpieczenie roszczeń), rosnących kosztów pracy, energii, ubezpieczeń, kosztów dostosowania sprzętu. Jest również konsekwencją rosnącej co roku ilości śmieci wytwarzanych w gminie a nowe przepisy wymuszają płacenie firmie odbierającej odpady za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Administratorzy/Zarządcy nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia i przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt miejsc gromadzenia odpadów oraz zapewnienia ich czystości i właściwego stanu sanitarnego.

Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki dostosowane do ilości i rodzaju powstających odpadów przeznaczone do selektywnego zbierania:

 • pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”,
 • pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”,
 • pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”,
 • oraz pojemniki koloru szarego (czarnego) oznaczone napisem „Opady zmieszane”.

Załącznik:


Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Proszowice

Obowiązek selektywnej zbiórki dla wszystkich.

Od 1 stycznia 2021 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki dla wszystkich mieszkańców i jedną stawkę opłaty podstawowej.

Metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata może być naliczana metodą od mieszkańca, od zużytej wody, od powierzchni mieszkania albo od gospodarstwa domowego. Opłata podstawowa może być zróżnicowana w zależności od rodzaju terenu, rodzaju zabudowy oraz liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Również od 1 stycznia 2021 r. powinno zostać wprowadzone zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych.

Zróżnicowanie metody i zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców kompostujących bioodpady przyjęto w uchwałach podjętych na sesji Rady Miejskiej w Proszowicach 11 grudnia 2020 r.

 • Dla bloków mieszkalnych w mieście Proszowice stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami uzależniono od ilości wody zużytej w danym budynku. Przy stawce 11,33 zł/m3 i średnim zużyciu 3 metrów sześciennych od osoby na miesiąc stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. ok. 34 zł.
 • W budynkach wielorodzinnych na wsiach opłata wynosi 34 zł od mieszkańca za miesiąc.
 • W budynkach jednorodzinnych opłata miesięczna od osoby wynosi:
  34 zł dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-4 osób,
  33 zł dla nieruchomości zamieszkałych przez 5-7 osób,
  32 zł dla nieruchomości zamieszkałych przez ponad 7 osób.
 • W przypadku kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym opłata będzie mniejsza o przyjęte częściowe zwolnienie w wysokości 4 zł na osobę na miesiąc. Opłata ze zwolnieniem będzie wynosić miesięcznie odpowiednio:
  30 zł od osoby na nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osób,
  29 zł od osoby na nieruchomości zamieszkałej przez 5-7 osób,
  28 zł od osoby na nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 7 osób.

Warunkiem skorzystania z częściowego zwolnienia jest kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym oraz złożenie w UGiM deklaracji z zaznaczeniem prowadzenia kompostowania. Stawki bez zwolnienia za kompostowanie wynoszą 34 zł od osoby za miesiąc.

Nowe formularze deklaracji.

Nowe formularze deklaracji dostępne będą po opublikowaniu i wejściu w życie uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach.

Nowe deklaracje powinni złożyć mieszkańcy, którzy w złożonych wcześniej deklaracjach wybrali sposób zbierania bez selektywnej zbiórki oraz mieszkańcy budynków jednorodzinnych którzy chcą skorzystać ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów.

Mieszkańcy, którzy dotychczas deklarowali selektywną zbiórkę i nie będą korzystać ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przy budynkach jednorodzinnych nie muszą składać nowych deklaracji.

Opłata podwyższona

Opłata podwyższona będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Opłata podwyższona jest rodzajem kary, wynosi dwukrotność opłaty podstawowej i nakładana będzie na właściciela decyzją administracyjną. Opłata podwyższona wynosi dwukrotność opłaty podstawowej.

Dlaczego wyższe stawki.

Zgodnie z przepisami art 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Wzrost kosztów funkcjonowania systemu wynika z czynników niezależnych od działań samorządu. Koszty te od dwóch lat uległy drastycznym podwyżkom co wynika m. in.  z konieczności dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw i instalacji branży odpadowej do nowych przepisów (przepisy przeciwpożarowe, monitoring, zabezpieczenie roszczeń), rosnących kosztów pracy, energii, ubezpieczeń, kosztów dostosowania sprzętu.

Wzrost kosztów jest konsekwencją rosnącej co roku liczby śmieci wytwarzanych w gminie a nowe przepisy wymuszają płacenie firmie odbierającej odpady za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Pojemniki do zbierania odpadów.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia i przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt miejsc gromadzenia odpadów oraz zapewnienia ich czystości i właściwego stanu sanitarnego. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki/worki dostosowane do ilości i rodzaju powstających odpadów przeznaczone do selektywnego zbierania:

 • pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
 • pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”,
 • pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”,
 • pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”,
 • oraz pojemniki koloru szarego (czarnego) oznaczone napisem „Opady zmieszane”.

Załącznik:

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Grzegorz Cichy


Linki do uchwał

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI