RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Gmina i Miasto > Honorowi i Zasłużeni Obywatele

Honorowi i Zasłużeni Obywatele

 
2015-05-21

prof. dr hab. n. med. Antoni Dyduch - Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice

Antoni Dyduch

Profesorowi doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Antoniemu Dyduchowi w uznaniu za szczególne osiągnięcia w ochronie zdrowia, wkład pracy zawodowej w rozwój nauk medycznych, a zwłaszcza pediatrii i hematologii - Rada Miejska w Proszowicach w dniu 21 maja 2015 r.  nadaje tytuł „Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice”.


Pan Profesor Antoni Dyduch urodził się 2 lipca 1940r. w Suchej Beskidzkiej. Następnie Jego rodzice przenieśli się do Czuszowa w Gminie Pałecznica, gdzie w roku 1958 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Proszowicach. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim na Śląskiej Akademii Medycznej. Dyplom ukończenia studiów i tytuł lekarza otrzymał w roku 1964.

W czasach, kiedy wolontariat nie był rozpowszechniony Pan prof. Antoni Dyduch przez dwa lata (1964 – 1966) pracował jako wolontariusz w Zakładzie Fizjologii ŚAM, a roku 1966 rozpoczął pracę w tym samym zakładzie.

W roku 1971 otrzymał stopień naukowy dra n. med., pracę habilitacyjną obronił w roku 1982, w roku 1983 uzyskał stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego Pan Antoni Dyduch otrzymał w roku 1991, zaś profesora zwyczajnego w roku 1999.

W czasach, kiedy wolontariat nie był rozpowszechniony Pan prof. Antoni Dyduch przez dwa lata (1964 – 1966) pracował jako wolontariusz w Zakładzie Fizjologii ŚAM, a roku 1966 rozpoczął pracę w tym samym zakładzie. Od 1 X 1978 pracował na Oddz. Gastroenterologicznym I Klin. Pediatrii ŚAM w Zabrzu, gdzie objął najpierw kierownictwo Pododdz. Dzieci Młodszych, następnie Pododdz. Dzieci Starszych. W 1983 r. uzyskał stanowisko doc., w 1991 r. - prof. nadzw., w 1999 r. prof. zw. Od 1991 r. pełnił obowiązki z-cy kier. I Kat. i Klin. Pediatrii, a w 1993 r. objął funkcję kier. Klin. Pediatrii i Hematologii, wchodzącej w skład I Kat. i Klin. Pediatrii w Zabrzu.

W wyniku przeprowadzonej reorganizacji, 1 X 1998 został kier. nowo utworzonej Kat. i Klin. Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Wieku Dziecięcego w Zabrzu. Koordynator ds. pediatrii na Wydz. Lekarskim w Zabrzu (od 1998). W ŚAM w l. 2000-2002 pełnił obowiązki prorektora ds. studenckich, w kadencji 2002-2005 był prorektorem ds. szkolenia podyplomowego. Członek. Senatu ŚAM od 2000r., a od października 2002 - członek. Rady Społecznej SP Szpitala Klinicznego nr 3 ŚAM. Działalność naukowo-badawcza Pana Profesora A. Dyducha. koncentrowała się na: roli glikokalixu w nabłonku jelitowym i wpływie czynników wzrostu na trofikę przewodu pokarmowego; problemach trawienia kontaktowego i wchłaniania w jelitach, w tym na roli disacharydaz w różnych postaciach enteropatii dziecięcych; śliniankowego czynnika wzrostu, naskórkowego czynnika wzrostu, cyklicznego AMP, prostaglandyn oraz metotrexatu na czynność komórek nabłonka jelitowego. W 1976 r. jako pierwszy w Polsce sformułował hipotezę, że istotą celiakii może być wrodzone zaburzenie funkcji glikokalixuw komórkach nabłonka jelitowego. Aktywnie uczestniczył w realizacji wielu programów badawczych, takich jak: "Rola przeciwciał przeciwko endomysium mięśni gładkich przewodu pokarmowego w monitorowaniu przebiegu leczenia celiakii", "Kwantymetryczna ocena obrazu morfologicznego kosmków jelitowych u dzieci z celiakią i wtórnymi zaburzeniami wchłaniania po diecie bezglutenowej", "Zaburzenia czynności cewek nerkowych u niemowląt z zaburzeniami wchłaniania i odpływami pęcherzowo-moczowymi".

Czynnie uczestniczy w kongresach, sympozjach i zjazdach naukowych, m.in. każdego roku przewodniczy sesjom naukowym na zjazdach Sekcji Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia Pol. Tow. Pediatrycznego (PTP), był z-cą przewodn. Ogólnopolskiego Sympozjum Gastroenterologii i Żywienia PTP w Zabrzu (1996); brał udział w zjazdach międzynarodowych, m.in. w Albenie (Bułgaria), Witebsku (Ukraina) i Amsterdamie. Na  dorobek naukowy Pana Profesora składa się ok. 170 artykułów, 14 z nich opublikowanych zostało w czasopismach zagranicznych. Jest autorem i współautorem kilku rozdziałów, m.in. w podręcznikuPediatria , red. I. Norska-Borówka (Katowice 1998), w monografii Choroby przewodu pokarmowego u dzieci , red. T. Zaleski (Warszawa 1985) oraz trzech skryptów do ćwiczeń z pediatrii.

Pan Profesor prowadził również działalność dydaktyczno-wychowawczą: wykłady z pediatrii dla studentów IV r. i ćwiczenia z pediatrii dla studentów VI r. medycyny; ćwiczenia i wykłady dla studentów III r. stomatologii. Był promotorem 14 i recenzentem 25 prac doktorskich. W latach. 1974-1977 był opiekunem Koła Naukowego studentów przy Kat. i Zakł. Fizjologii w Zabrzu-Rokitnicy. Brał udział w studenckich obozach naukowo-wychowawczych, był organizatorem szkolenia podyplomowego, prowadził lokalne kursy dla lekarzy nt. postępów gastroenterologii dziecięcej, sprawował opiekę nad lekarzami przygotowującymi się do specj. I i II st. z pediatrii; czł. komisji egzaminacyjnych na I i II st. specj.

Aktywnie uczestniczył w działalności towarzystw naukowych, m.in.: Pol. Tow. Lekarskiego, Pol. Tow. Pediatrycznego, Pol. Tow. Gastroenterologicznego, Pol. Tow. Immunologicznego.

Od 1991 r. pełnił funkcje konsultanta woj. ds. pediatrii. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżami Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką "Za wzorową pracę w służbie zdrowia", Orderem Honorowym "Laur 50-lecia ŚAM". Jest laureatem nagrody indywidualnej oraz dwukrotnie zespołowej przyznanej przez MZiOS za działalność naukową.

Pan Profesor Antoni Dyduch nigdy nie zapomniał o miejscu swego dzieciństwa i młodości, bardzo często przyjeżdża do Kadzic, gdzie znajduje się Jego dom rodzinny, często wspomina Liceum Ogólnokształcące w Proszowicach, promując w ten sposób ziemię proszowicką, a co najważniejsze pomaga wielu dzieciom z naszej okolicy.

Uhonorowanie więc Pana Profesora Antoniego Dyducha przez RM tytułem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Proszowice” będzie naszym podziękowaniem za Jego dokonania dla dobra wspólnego, w tym naszej małej ojczyzny Ziemi Proszowickiej.


Uchwała nr IX/48/2015

Wprowadził: Damian Król
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI