RSS
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty
Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie
Erasmus +
Znajdujesz się w:  Strona główna > Gmina i Miasto > Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

 
2021-12-15

Ogłoszenie o konsultacjach (BRP.520.1.2021)

Herb Gminy Proszowice

BRP.520.1.2021

Proszowice, 15.12.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach

projektu Programu współpracy na 2022 rok Gminy Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zaprasza do udziału w konsultacjach projektu "Programu współpracy na 2022 rok Gminy Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

1. Termin konsultacji od 16 grudnia do 29 grudnia 2021 r.

2. Do udział w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.) działające na terenie Gminy Proszowice w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ogłoszenie o konsultacjach, projekt Programu współpracy na 2022 rok Gminy Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz formularz konsultacji zostały udostępnione do publicznego wglądu:

1) na stronie internetowej Gminy Proszowice www.proszowice.pl, w zakładce Konsultacje społeczne,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Proszowice,

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice,

4) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Proszowice w godzinach pracy Urzędu,

5) na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Proszowice, https://konsultacje.proszowice.pl/.

4. Uwagi, opinie, wnioski można składać na formularzu konsultacji w terminie od 16 do 29 grudnia 2021 r. i przekazać w formie elektronicznej lub tradycyjnej poprzez:

1) przesłanie skanu formularza konsultacyjnego na adres um@proszowice.pl podając temat wiadomości „Konsultacje projektu Programu współpracy na 2022 rok”,

2) złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, w godzinach pracy Urzędu,

3) przesłanie drogą pocztową na adres Urząd Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu, a nie data nadania w Urzędzie pocztowym),

4) na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Proszowice, https://konsultacje.proszowice.pl/.

5) faks nr 12 386 15 55.

5. Nie będą uwzględniane wnioski, uwagi i opinie zgłoszone anonimowo lub przesłane przed dniem 16  grudnia 2021 r. i po dniu 29 grudnia 2021 r..

6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

Podstawa prawna:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Proszowicach Nr IV/21/2011 z dnia 20 stycznia 2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2011 r. Nr 100, poz. 796),

2. Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy na 2022 rok Gminy Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy na 2022 rok Gminy Proszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (wersja DOCX)
  2. Formularz konsultacji (wersja DOCX)

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
Grzegorz Cichy

Wprowadził: Dominik Ochęduszko
 
Harmonogram odbioru odpadów
Portal Interesanta
Bezdomne zwierzęta
Strefa Płatnego Parkowania
poprzedni miesiąc
następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
esesja
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Zapłać Kartą lub Telefonem
SISMS -BLISKO
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dopisz lub wypisz z listy subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Klauzula na temat danych osobowych
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Prokopara
Małopolska. Tutaj się inwestuje.
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 286 556 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.pl, NIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI